جلسه شورای بانکهای استان با موضوع مسکن روستایی

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان جلسه شورای بانکهای استان کرمان با موضوع تسهیل در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با حضور دکتر فدایی استاندار کرمان ، مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان وجمعی از مدیران بانکها برگزار گردید در این جلسه مهندس سلطانی نژاد ضمن ارائه گزارشی از بهسازی مسکن روستایی در استان کرمان گفت تاکنون بیش از 254 هزار واحد مسکونی در اتان کرمان بازسازی وبهسازی گردیده است وسهمیه استان در سال 98 نیز 15 هزار واحد میباشد که نیاز به همکاری مدیران بانکها می باشد که بتوانیم این سهمیه را جذب نمایم در این جلسه دکتر فدایی استاندار کرمان ضمن تشکر از فعالیتهای بنیاد مسکن استان از مدیران بانکها خواست که با توجه به حادثه خیز بودن استان کرمان در جذب سهمیه بهسازی مسکن روستایی تلاش نمایند.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات