تجدید میثاق کارکنان نیروگاه رامین با شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم

تجدید میثاق کارکنان نیروگاه رامین با شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات