ثبت جهانی 4 سازه تاریخی آبیاری ایران

موفقیتی دیگر برای ایران و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

4 سازه تاریخی آبیاری ایران ثبت جهانی شدند

کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی هر ساله دعوتنامه‌ای برای کمیته‌های ملی عضو خود ارسال میکند تا یک یا چند نمونه از سازه‌های آبیاری تاریخی کشور خود را که شامل ساختارهای عملیاتی قدیمی و یا دارای ارزش بایگانی هستند برای ثبت در بخش سازه‌های آبی تاریخی کمیسیون بین‌المللی ارسال کنند.

لینک اصل خبر در سایت كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران

    منبع خبر

    كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران

    كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات