اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران


پیوست طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور تقدیم می گردد، خواهشمند است چنانچه نظراتی دارید حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1398/07/17 به دبیرخانه انجمن منعکس فرمائید تا پس از جمع بندی به اتاق ایران پیشنهاد شود.

طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات