توليد بيش از 5.5 ميليون مگاوات ساعت انرژي برق توسط نيروگاه رامين اهواز

توليد بيش از 5.5 ميليون مگاوات ساعت انرژي برق توسط نيروگاه رامين اهواز

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات