بازسازی و ساخت تعدادی از تجهیزات مربوط به واحدهای 250 مگاواتی

بازسازی و ساخت تعدادی از تجهیزات مربوط به واحدهای 250 مگاواتی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات