توليد بيش از 5.5 ميليون مگاوات ساعت انرژي برق توسط نيروگاه رامين اهواز

توليد بيش از 5.5 ميليون مگاوات ساعت انرژي برق توسط نيروگاه رامين اهواز

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات