آغاز عمليات اجرايي و افتتاح 8 پروژه بزرگ و 40 طرح كوچك صنعت برق

آغاز عمليات اجرايي و افتتاح 8 پروژه بزرگ و 40 طرح كوچك صنعت برق

به گزارش پايگاه خبري توانير، فردا / شنبه 13 مهرماه جاري/  همزمان با حضور دكتر اردكانيان وزير نيرو، عمليات اجرايي 3 پروژه بزرگ صنعت برق آغاز و 5 پروژه عظيم در سطح انتقال و فوق توزيع نيز در استان كهگيلويه و بويراحمد مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

اين درحالي است كه در كنار اين پروژه ها،  40طرح حوزه توزيع برق نيز وجود دارد كه همزمان مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
براساس اين گزارش، وزير نيرو در اين سفر ضمن بازديد از پروژه خط و پست  132 كيلووت بهمئي، عمليات اجرايي فاز دوم پست  132 كيلوولت دژكوه، فاز دوم پست 132 كيلوولت چرام و خط 230 كيلوولت نيروگاه چم شير آغاز خواهد شد.
همچنين در اين سفر فاز نخست پست  132 كيلوولت چرام،  پست هاي 132 كيلوولت مختار و دنا و پست 230 كيلوولت ساران مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

برپايه اين گزارش، در سفر وزير نيرو به استان كهگيلويه و بويراحمد  40 پروژه توزيع نيروي برق شامل 7 پروژه توسعه و احداث شركت برق شهري، 9 پروژه توسعه و احداث شبكه برق روستايي، 2 طرح اصلاح و بهينه سازي شبكه برق شهري، 10 پروژه اصلاح و بهينه سازي شبكه برق روستايي و 12 پروژه برقرساني روستايي نيز افتتاح خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات