مدیرعامل شرکت آبفار استان مرکزی به صورت تلفنی در سامانه سامد به سوالات ودرخواستهای مردمی پاسخ داد.

مدیرعامل شرکت آبفار استان مرکزی به صورت تلفنی در سامانه سامد به سوالات ودرخواستهای مردمی پاسخ داد.

مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی و سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی با حضور در مرکز تلفنی سامد به صورت تلفنی و آنلاین پاسخگوی سوالات و در خواستهای مردم شهرها و روستاهای استان مرکزی شد.
این پاسخگویی ، در روز چهارشنبه 10مهرماه راس ساعت 9:30 لغایت 11در مرکز تلفنی سامد واقع در استانداری استان مرکزی انجام شد.

شایان ذکر است از روزهای قبل ، اطلاع رسانی لازم در این رابطه در رسانه ها و فضای مجازی به عموم مردم استان انجام شده بود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات