سفر مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور به شهرستان های مختلف گیلان جهت بررسی وضعیت آب شرب و فاضلاب روستاها

سفر مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور به شهرستان های مختلف گیلان جهت بررسی وضعیت آب شرب و فاضلاب روستاها

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات