تعویض 1184 کنتور آب در روستاهای استان زنجان

تعویض 1184 کنتور آب در روستاهای استان زنجان

علیرضا جزءقاسمی با اشاره به اینکه کنتورهای معیوب مشترکین با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 736 میلیون ریال تعویض شده است، اظهار داشت: این هزینه ها از اعتبارات داخلی شرکت تامین شده است.

وی افزود: ایجاد بسترهای لازم برای توزیع آب شرب سالم و بهداشتی از اهداف مهم شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان می باشد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر 2 هزار و 400 دستگاه کنتور مشترکین روستایی معیوب بوده و نیاز به تعویض دارد.

سرپرست شرکت آبفار استان زنجان با اشاره به اینکه کنتورهایی که خراب و عمر مفید آنها تمام شده است به منظور شناسایی دقیق میزان فروش آب نیاز به تعویض دارند، ادامه داد: برای اجرای این کار به رقمی بالغ بر 109 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار نیاز داریم.

جزءقاسمی تصریح کرد: هدف از تعویض کنتورهای معیوب و خراب، شناسایی دقیق میزان فروش، جلوگیری از هدررفت آب، شناسایی انشعابات غیرمجاز و ... می باشد.

وی افزود: بیشترین کنتور تعویض شده در 6 ماهه اول سال جاری به شهرستان زنجان با 506 دستگاه و کمترین تعویض به شهرستان ماهنشان با 10 کنتور تعوض شده اختصاص دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

   نظرات