ترجمه و چاپ كتاب توسط كارشناس کنترل کیفی و امور آزمایشگاه آبفار خراسان رضوی

ترجمه و چاپ كتاب توسط كارشناس کنترل کیفی و امور آزمایشگاه آبفار خراسان رضوی

کتاب “روش های آزمون اندازه گیری مقادیر کل کربن، کربن آلی و غیر آلی در آب بر اساس استانداردهای بین المللی” توسط کارشناس اداره کنترل کیفی آبفار خراسان رضوی ترجمه و به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، كتاب “روش های آزمون اندازه گیری مقادیر کل کربن، کربن آلی و غیر آلی در آب بر اساس استانداردهای بین المللی” با ترجمه محبوبه کلاته مسئول آزمایشگاه مرکزی آبفار خراسان رضوی به چاپ رسید.

این کتاب مجموعه ای از آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی دنیاست که در صنایع مختلف کاربردی می باشد.

کربن آلی و غیر آلی یکی از پارامترهای مهم در منابع مختلف آبی است که این کتاب روشهای مختلف اندازه گیری آنها را در بر دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات