مدیرعامل آبفا شیراز: در ساخت تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 شیراز مدرن ترین فناوری های روز جهان به کار گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، ا...بخش نظرپور اظهار داشت :دو مدول تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 شیراز با ظرفیت 000/100 متر مکعب در شبانه روز در دست اجرا است.

وی گفت: تاکنون در این پروژه  در بخش ارزی 35 میلیون یورو و در بخش ریالی 60 میلیارد تومان هزینه شده است و برای اتمام کل پروژه و احداث و فعال نمودن تمام مدول های آن به 100 میلیارد  تومان اعتبار نیاز می باشد.

این مقام مسئول آبفای شیراز ادامه داد: انتظار می رود در پاییز سال جاری فاز اول این تصفیه خانه با دو مدول به بهره برداری برسد و 600 هزار نفر را تحت پوشش خدمات خود قرار خواهد داد.

وی گفت: مطابق برنامه ریزی ها، گاز تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب نیز برای تامین برق مورد نیاز تصفیه خانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نظرپوراظهار داشت : تصفیه خانه شماره فاضلاب شماره  2 با  96 درصد پیشرفت فیزیکی در شرب بهره برداری قرار دارد.

مدیر عامل آبفا شیراز با اشاره به این مطلب که پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 برای آبیاری فضای سبزمورد استفاده قرار خواهد گرفت بیان داشت: این تصفیه خانه از نوع لجن فعال پیشرفته است و پیش بینی شده که پساب خروجی آن برای آبیاری فضای سبز در اختیار شهرداری قرار داده شود.

نظرپور بیان داشت: با توجه به گسترش شهرها و افزایش مصرف آب و تولید فاضلاب، اجرای این پروژه ملی برای کنترل آلودگی و امکان استفاده مجدد آن در صنعت و کشاورزی  در اولویت قرار دارد.

گفتنی است وسعت محوطه تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 شیراز 86 هکتار است که در جنوب شرق این شهر واقع شده؛ ساخت تصفیه خانه شماره 2 با توسعه یافتن شهر از سال 1388 با تامین اعتبار اولیه بانک جهانی در دستور کار قرار گرفت  و احداث این پروژه ملی در سال 89 آغاز شد. اواخر سال 1391 به دلیل تحریم ها،این پروژه به مدت سه سال و نیم تعطیل شد اما عملیات اجرایی آن مجددا از سر گرفته شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب شیراز

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب شیراز

  شرکت آب و فاضلاب شیراز

  شرکت آب و فاضلاب شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات