شبکه جمع‌آوری فاضلاب مناطق 17 و 18 تا سال آینده تکمیل می‌شود

مدیر امور نظارت بر اجرای شبکه شرکت فاضلاب تهران گفت: شبکه جمع‌آوری فاضلاب مناطق 17و18 تا سال آینده تکمیل می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات