رئيس اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و كيفيت ساختمان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي خواستار شد؛ مردم هر گونه شكايت از عدم اجراي مقررات ملي ساختمان را گزارش دهند

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، احسان فرشته پور با بيان اين مطلب گفت: سامانه كشوري نظارت عاليه ماده 35 به آدرس ( https://snam.mrud.ir ) راه اندازي شده است كه در اين سامانه بخشي به عنوان ثبت شكايات مردمي ايجاد گرديده كه شاكيان اعم از مالك، مهندس و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند با ورود به سامانه مذكور اقدام به ارسال مستندات و موارد مرتبط با عدم رعايت مقررات ملي ساختمان در پروژه هاي مشمول قانون نظام مهندسي را به اداره كل راه و شهرسازي استان ها گزارش نمايند.

وي افزود: بر اساس ماده 35، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرح هاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است؛ بر عهده وزارت راه و شهرسازي خواهد بود و در صورتي كه در حين بازديدها به تخلفي برخورد نمايد، با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي باشند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات