بانوان با اصلاح الگوی مصرف برق در خانواده می توانند طرح فراگیری را در جامعه ارایه دهند


در ابتدای این مراسم خانم صفری معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان نوردر سخنانی اظهار داشت : با توجه به مصرف بی رویه انرزی در کشور ضروری است که همه اقشار به ویژه بانوان برنامه ریزی هایی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی داشته باشند.

در ادامه مهندس دلفان مشاورمدیرعامل در امور بانوان در سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه نشست های آموزشی در منطقه غرب مازندران به پایان رسیده است.

وی با تاکید بر نقش بانوان در ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق اظهار داشت: بانوان با اصلاح الگوی مصرف برق در خانواده می توانند طرح فراگیری را در جامعه ارایه دهند.

دلفان ادامه داد: در سال جاری طرح اموزش مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف برق در بین اقشار مختلف بانوان ادارات، روستاها و سمن ها در همه شهرهای غرب مازندران مطابق تفاهم نامه مابین مدیرعامل برق منطقه ای و دفتر اموربانوان وخانواده استانداری مازندران انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

   نظرات