اجراي طرح بهسازي سه هزار متر شبكه فشار متوسط در سرخه

اجراي طرح بهسازي سه هزار متر شبكه فشار متوسط در سرخه

سرپرست مديريت توزيع برق شهرستان سرخه از اصلاح و بهينه سازي سه هزار متر شبكه فشار متوسط هوائي در مسير جاده سرخه _ بيابانك خبر داد.

عباس ربيعي بيان داشت: اين طرح با مشاركت گروه هاي اجرائي و نيروهاي فني و تخصصي برق سرخه و برق مهديشهر به اجرا در آمده است.

وي همچنين تصريح كرد: اصلاح ارتباط هاي خطوط برق رساني با جمع آوري شبكه هاي سيمي و جايگزيني كابل خودنگهدار ، بهسازي ارتباط ها وسرويس و آچاركشي دو دستگاه پست هوائي توزيع برق و نصب 34  عدد كاور كنسول ، از جمله اقدامات صورت گرفته جهت اجراي اين طرح بهينه سازي به شمار مي روند.

وي افزود: اين طرح در قالب تعميرات و با هدف كاهش خاموشي هاي ناخواسته و گذرا ، افزايش ضريب اطمينان شبكه و پايداري خطوط برق رساني منطقه مورد اشاره عملياتي گرديده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات