آغاز توزيع بسته آموزشي صنعت برق در ميان دانش‌آموزان سیل زده...

آغاز توزيع بسته آموزشي صنعت برق در ميان دانش‌آموزان سیل زده...

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان در نخستین روز سال تحصیلی با اشاره به اينكه از ابتداي مهرماه قبوض كاغذي برق در سراسر كشور و استان حذف خواهد شد، گفت: امروز همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد، از محل منابع مالي صرفه‌جويي شده اين طرح 100 هزار بسته آموزشي در ميان دانش‌آموزان مناطق محروم كشور و 2000 بسته در گلستان توزيع مي‌شود.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر نصیری در نخستین روز سال تحصیلی به همراه مشاور مدیرعامل توانیر ، معاون وریز آمورش و پرورش و استاندار، ضمن حضور در مدرسه نبوت شهر سیل زده آق قلا استان خطاب به دانش آموزان حاضر در اين مراسم، گفت: شما مي‌توانيد با مصرف صحيح برق در كشور همياران انرژي برق باشيد و زمينه استفاده ساير دانش‌آموزان از اين انرژی پاک و حياتي و مهم را فراهم كنيد.
نصیری با اشاره به اينكه از ابتداي مهرماه قبوض كاغذي برق در سراسر كشور حذف خواهد شد، ادامه داد: اجراي اين طرح مانع از قطع 12 هزار درخت در سال به منظور چاپ قبوض كاغذي برق خواهد شد.

آغاز توزيع بسته آموزشي صنعت برق در ميان دانش‌آموزان سیل زده آق قلا/

آغاز توزيع بسته آموزشي صنعت برق در ميان دانش‌آموزان سیل زده آق قلا/

آغاز توزيع بسته آموزشي صنعت برق در ميان دانش‌آموزان سیل زده آق قلا/

آغاز توزيع بسته آموزشي صنعت برق در ميان دانش‌آموزان سیل زده آق قلا/

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

   نظرات