برگزاری مراسم زیارت عاشورا در نیروگاه زرند

منبع خبر

شرکت مدیریت تولید برق زرند

شرکت مدیریت تولید برق زرند

شرکت مدیریت تولید برق زرند یک شرکت در شهر زرند می باشد

    نظرات