سامانه تکریم ارباب رجوع در نیروگاه مشهد راه اندازی شد

سامانه تکریم ارباب رجوع در نیروگاه مشهد راه اندازی شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات