آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان اصفهان برگزار می شود

آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان اصفهان برگزار می شود

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، آزمون ورود به حرفه مهندسان جهت دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی در هفت رشته، معماری (صلاحیتهای نظارت، طراحی و اجرا )، عمران (صلاحیتهای نظارت، محاسبات و اجرا )، تاسیسات مکانیکی) صلاحیتهای طراحی و نظارت )، تاسیسات برقی (صلاحیتهای طراحی و نظارت )، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه بطور هماهنگ و همزمان با سراسر کشور در حوزه های اصفهان( دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) و شهرستان کاشان ( دانشگاه دولتی کاشان) برگزار می شود. حمیدرضا امیرخانی مدیرکل راه وشهرسازی استان در این باره گفت : با توجه به اجرای با کیفیت و موفق آزمون طی سه نوبت قبل، آزمون ورود به حرفه مهندسی این بار نیز همزمان با اصفهان در دانشگاه دولتی کاشان برگزار می شود. مدیرکل راه وشهرسازی افزود: تعداد داوطلبان شرکت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات