تشکر و قدردانی مدیریت محترم عامل از همکاران واحد گازی H25تشکر و قدردانی مدیریت محترم عامل از کلیه همکاران محترم در احداث و راه اندازی واحد گازی H25

لینک اصل خبر در سایت شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    منبع خبر

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت یک شرکت در شهر تهران می باشد

      نظرات