برگزاري جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران و تقدير از مديران

برگزاري جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران و تقدير از مديران

در این جلسه مدیر کل منابع طبیعی از نحوه مدیریت آتش سوزی های رخ داده در مراتع و مدیر عامل سازمان آتش نشانی نیز گزارشی از اقدامات سازمان در قالب Powerpont ارائه نمودند . در ادامه تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی از عملکرد خود در مدیریت بحران های سالجاری گزارشی را ارائه و در پایان توسط آقازاده استاندار مرکزی از مدیرانی که در مدیریت سیلاب بارندگی های سالجاری همکاری نموده بودند طی لوح تقدیر تشکر و قدردانی گردید .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات