بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان

بازدید از  نمایشگاه برای اعضای محترم  نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با ارایه کارت الکترونیکی عضویت سازمان، رایگان می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات