تعیین مراکز تصمیم گیری ملی و استانی مستلزم نقش آفرینی مهندسان ترافیک

تعیین مراکز تصمیم گیری ملی و استانی مستلزم نقش آفرینی مهندسان ترافیک


تعیین مراکز تصمیم گیری ملی و استانی  مستلزم نقش آفرینی  مهندسان ترافیک

گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در جلسه اخیر خود گزارش جلسات بازنگری آیین نامه طراحی راههای شهری بر اساس اصول حمل و نقل پایدار را  بررسی کرد. این جلسات در محل دفتر ترافیک وزارت کشور تشکیل شده و گروه تخصصی مقرر کرد جایگاه مطالبات عارضه سنجی ترافیک وایمنی حین عملیات اجرایی در فصول آیین نامه جدید مشخص و تبیین شود.
اعضای گروه تخصصی ترافیک همچنین بر پایبندی به مراجع فنی و علمی ملی و بین المللی در تعاریف پارامترها و روابط عملکرد ترافیکی راه های شهری تاکید و در خواست رفع هرگونه مغایرت احتمالی مابین آیین نامه جدید و ضوابط ملاک عمل قبلی را دارند.

در ادامه جلسه موضوع طراحی و نظارت بر راه‌های دسترسی اختصاصی کاربری ها با استفاده از خدمات مهندسین ترافیک دارای صلاحیت ارائه و مقرر شد تفاهم‌نامه مربوطه در اسرع وقت تهیه و به انضمام سایر مبانی خدمات نهایی ترافیک به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شود.

به گفته دکتر شیران رئیس گروه تخصصی ترافیک ، در این جلسه عناوین کمیسیون ها ، شوراها و مراکز تصمیم گیری ملی و استانی که مستلزم نقش آفرینی و حضور نمایندگان رشته ترافیک نظام مهندسی میباشد،مشخص گردید و مقرر شد مکاتبات لازم در این رابطه با وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور صورت پذیرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات