برپایی ایستگاه صلواتی هیات مهندسین بقیع شریف

برپایی ایستگاه صلواتی هیات مهندسین بقیع شریف

جمعی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در قالب هیاتی تحت عنوان هیات مهندسین بقیع شریف با برپایی ایستگاه صلواتی از عزاداران حسینی پذیرایی کردند.

این ایستگاه صلواتی تا 12 مهرماه از ساعت 20 الی 23 دایر است.

از این رو اعضای محترم سازمان جهت مشارکت در این برنامه می توانند نذورات و کمک های نقدی خود را به شماره حساب زیر واریز نموده و برای اهدا کمک های غیر نقدی نیز می توانند با آقای مهندس ارج به شماره تماس 09127579723 در ارتباط باشند.

شماره حساب : 5922117250 درآمد رفاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

شماره کارت : 6104337740653025

شناسه واریز: 810370


برپایی ایستگاه صلواتی هیات مهندسین بقیع شریف

برپایی ایستگاه صلواتی هیات مهندسین بقیع شریف

برپایی ایستگاه صلواتی هیات مهندسین بقیع شریف

برپایی ایستگاه صلواتی هیات مهندسین بقیع شریف

برپایی ایستگاه صلواتی هیات مهندسین بقیع شریف

برپایی ایستگاه صلواتی هیات مهندسین بقیع شریف

برپایی ایستگاه صلواتی هیات مهندسین بقیع شریف

برپایی ایستگاه صلواتی هیات مهندسین بقیع شریف

برپایی ایستگاه صلواتی هیات مهندسین بقیع شریف

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات