فراخوان برنامه ريزی و تهيه ساختار جذب حامی مالی (اسپانسر) برنامه های سازمان

فراخوان برنامه ريزی و تهيه ساختار جذب حامی مالی (اسپانسر) برنامه های سازمان

با عنايت به اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در نظر دارد جهت برنامه ريزي و تهيه ساختار جذب تبليغات و حامي مالي (اسپانسر) براي تأمين بخشي از هزينه برنامه ها و مراسم خود از ظرفيت اعضاي سازمان استفاده نمايد ، لذا بدينوسيله از علاقه مندان كه در اين زمينه تمايل به همكاري دارند دعوت به عمل مي آيد درخواست خود را حداكثر تا تاريخ 20 مهر به طبقه دوم ساختمان اداري سازمان (واحد7-جناب آقاي دشتكي) ارائه نمايند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات