لیست مجریان ذیصلاح

لیست مجریان ذیصلاح

لیست مجریان ذیصلاح حقوقی دارای پروانه اشتغال فعال

ردیف

شرکت

مدیرعامل

صلاحیت

گروه ساختمانی

تعداد کار مجاز

ظرفیت اشتغال

شماره تلفن

۱

گرانش گسترجنوبگان

شهراد یزدانفر

پایه یک

کلیه ساختمانها

۷

۱۴۰۰۰ مترمربع

۰۹۱۳۱۴۱۴۵۶۹

۲

شالوده جنوب شرق

علی ترابی نیا

پایه یک

کلیه ساختمانها

۷

۱۴۰۰۰ مترمربع

۰۹۱۳۳۴۱۰۲۴۳

۳

کرمان آموت

رضا جاویدی

پایه یک

کلیه ساختمانها

۷

۱۴۰۰۰ مترمربع

۰۹۱۳۳۴۰۶۱۷۴

لیست سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان دارای صلاحیت مضاعف اجرا

ردیف

شرکت

مدیرعامل

صلاحیت

گروه ساختمانی

تعداد کار مجاز

ظرفیت اشتغال

شماره تلفن

۱

آبانیاد

نیما ابراهیمی

پایه یک

کلیه ساختمانها

۶

۳۰۰۰۰ مترمربع

۰۹۱۳۱۴۱۸۸۸۰

۲

پابدانا سازه

مهدی خلیلی یزدی

پایه یک

کلیه ساختمانها

۶

۳۰۰۰۰ مترمربع

۰۹۱۳۱۴۱۸۶۸۳

۳

رادسازه کرمان

سعید عامری راد

پایه یک

کلیه ساختمانها

۶

۳۰۰۰۰ مترمربع

۰۹۱۳۱۴۱۰۲۴۲

۴

آریا جنوب سیرگان

فرهاد قنبری

پایه سه

کلیه ساختمانها تا ۶ طبقه

۶

۵۰۰۰ مترمربع

۰۹۱۳۳۴۵۲۹۴۴

۵

شمع کوب کرمان

عباس عباس زاده

پایه سه

کلیه ساختمانها تا ۶ طبقه

۶

۵۰۰۰ مترمربع

۰۹۱۳۱۴۱۲۶۶۳

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات