وزارت نیرو پشتیبان طرح انتقال آب از سواحل چابهار به شرق کشور است

وزارت نیرو پشتیبان طرح انتقال آب از سواحل چابهار به شرق کشور است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

منبع خبر

اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات