برگزاري جلسه كارگروه امور زيربنايي استان ايلام جهت بررسي طرح هاي صنعتي، دامي و خدماتي

برگزاري جلسه كارگروه امور زيربنايي استان ايلام جهت بررسي طرح هاي صنعتي، دامي و خدماتي

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات