مراسم اختتامیه جشنواره فیلم مستقل خورشید (بخش ویژه بازآفرینی شهری)

مراسم اختتامیه جشنواره فیلم مستقل خورشید (بخش ویژه بازآفرینی شهری)

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات