کاهش تصادفات وبهبود وضعیت ترافیک شهر قیدار

کاهش تصادفات وبهبود وضعیت ترافیک شهر قیدار

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهر سازی استان زنجان مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهر سازی استان زنجان گفت امروزه گسترش شبکه های حمل ونقل در مفهوم کلی و بخصوص حمل ونقل جاده ای در کشور از ارزش و اهمیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ویژه ای برخوردار است و یکی از شیوه های توسعه پایدار تکامل وشکوفایی است. وی طرح بزرگراه سلطانیه –قیدار- همدان را در حوزه استحفاظی استان زنجان 108 کیلومتر شامل 5 قطعه عنوان نمودو کمربندی قیدار را یک از قطعات مهم این پروزه اعلام کرد.

بیات منش بیان کرد طول کمربندی قیدار 16 کیلومتر پس از طی مسافت 38 کلومتر از سه راهی سلطانیه آغاز مگردد و پس از عبور از روستاهای زواجر،گوندره ، لاچوان و آبی سفلی در تقاطع همدان اتمام می یابد.در حال حاضر با تلاش عوامل مهندسی و ساخت حدوا 13 کیلومتر از مسیر آسفالت و70 در صد عملیات تقاطعات  نیز به اتمام رسیده است. مدیرکل راه و شهر سازی اضافه کرد: با احداث کمربندی قیدار ، علاوه بربهبود وضعیت عبور ومروردر داخل شهر قیدار و کاهش تصادفات شاهد صرفه جویی در مصرف سوخت وزمان در سفربه استان همدان وروستاهای این راه مواصلاتی نیز خواهیم بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات