بازدید سرپرست اد اره کل راه و شهرسازی استان کرمان از پروژه های در دست احداث راه روستایی

بازدید سرپرست اد اره کل راه و شهرسازی استان کرمان از پروژه های در دست احداث راه روستایی

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، علی حاجی زاده در بازدید از محورروستای فوسک گفت: عملیات اجرایی احداث راه آسفالته در حدود 3 کیلومتر از این محور 12 کیلومتری آغاز شده است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان افزود: اعتبار ساخت این میزان راه 20 میلیارد ریال است و به دلیل کوهستانی بودن مسیر، پروژه در اردیبهشت سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین در بازدید از پروژه بُندَر – پای سیب – چترود از انجام مطالعات 7/2 کیلومتر از این محور با 16 میلیارد ریال برآورد و برگزاری مناقصه آن خبر داد.

علی حاجی زاده در ادامه از روند اجرای محور روستایی زارچوئیه – آبشار راین که با تکمیل آن بخش راین به بردسیر متصل می شود، بازدید کرد.

بیش از 650 کیلومتر راه روستایی در استان کرمان  در دست اجراست.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات