معرفی علی حاجی زاده به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

معرفی علی حاجی زاده به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

علی حاجی زاده به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان معرفی شد .

حاجی زاده متولد ۱۳۴۸ است و ۲۲ سال سابقه خدمت دارد .

وی معاونت بازآفرینی و مسکن، سرپرستی معاونت راهداری و معاونت فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان را در کارنامه دارد .

ابتدای هفته جاری محمدمهدی بلوردی که مدیرکلی راه و شهرسازی استان کرمان را بر عهده داشت به عنوان معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن معرفی و راهی این سازمان شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات