جوابیه سازمان برنامه و بودجه در خصوص دستورالعمل ارایه تجهیز بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

    انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران یک انجمن می باشد

      نظرات