مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان :  انتصاب جوانان و بانوان در پست های مدیریتی جزو اولویت ها است

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان : انتصاب جوانان و بانوان در پست های مدیریتی جزو اولویت ها است

وی با اشاره به نقش بانوان در خانواده و جامعه افزود : در راه پیشرفت و تعالی استان ، نمی توان نقش و توان ارزنده بانوان را نادیده گرفت.

لازم به ذکر است روز گذشته با صدور احکام جداگانه ای از طرف مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان ، خانم سمیرا زمانی به سمت سرپرست اداره هماهنگی حمل و نقل و خانم فروزان نجاتی نیز به عنوان سرپرست اداره پشتیبانی ، توسعه منابع انسانی و تحول اداری منصوب شدند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات