انتصاب در اداره راه وشهرسازی عجب شیر

انتصاب در اداره راه وشهرسازی عجب شیر

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی آذربایجانشرقی ، طی حکم صادره از طرف ابوالقاسم سلطانی مدیرکل راه وشهرسازی ، بهروز سزاوار بعنوان سرپرست اداره راه وشهرسازی عجب شیر  منصوب گردید .

بنابرین گزارش سزاوار قبلا بعنوان رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان بناب مشغول فعالیت بود .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات