ديدار مديركل راه و شهرسازى لارستان با رئيس كل دادگسترى استان فارس

ديدار مديركل راه و شهرسازى لارستان با رئيس كل دادگسترى استان فارس

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان ، مديركل راه و شهرسازى لارستان با رئيس كل دادگسترى استان فارس دیدار و در خصوص بررسی و حل مشکلات حقوقی قضایی مرتبط با اراضی منابع ملی متعلق به اداره کل راه و شهرسازی لارستان موضوعاتی مطرح گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی لارستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی لارستان

    اداره کل راه و شهرسازی لارستان یک سازمان دولتی در شهر لارستان می باشد

      نظرات