استانداردهای همکاری سمنها با سازمان محیط زیست تدوین میشود

مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به خراسان شمالی گفت: این سازمان تدوین استانداردهای نحوه فعالیت و مشارکت سازمانهای زیست محیطی با حوزههای تخصصی را در دست اجرا دارد که امید است تا ۲ ماه دیگر نهایی شود

ژیلا مهدیآقایی با اشاره به تدوین پیشنویس این استانداردها، افزود: پیش از این سندی در خصوص نحوه مشارکت سمنهای محیط زیست با حوزه های مختلف سازمان تدوین و تعریف نشده بوده که با تشکیل کارگروهی تخصصی، متشکل از سمن های محیط زیستی و نمایندگان معاونت های تخصصی سازمان، با توجه به استانداردهای جهانی موجود و البته با لحاظ شرایط موجود کشور، سطوح مشارکت و نیازهای موجود احصا شده است

وی خاطرنشان کرد: تدوین این استانداردها که به تدوین سند همکاری متقابل سمن های محیط زیستی و سازمان خواهد انجامید، نحوه ورود، همکاری و فعالیت های مشترک را در کانال مشخص و تعریف شده ای قرار خواهد داد

وی گفت: پیش از تصویب نهایی استانداردها، پیش نویس در درگاه سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا صاحبنظران بتوانند در این خصوص نظر بدهند و از توان متخصصان و صاحبان اندیشه در تدوین نهایی آن استفاده کنیم

وی تصریح کرد: رویکرد سازمان محیط زیست، افزایش تعامل و همکاری با سمن ها است و بدون کمک مردم و سمن های محیط زیست، نمی توانیم کاری پیش ببریم، زیرا سازمان حفاظت محیط زیست، به لحاظ نیروی انسانی و نیز اعتبارات، در محدودیت و تنگنا است و برای رسیدن به اهداف و رفع مشکلات، نیازمند حضور و همکاری تشکلهای غیردولتی و مردم است

مهدیآقایی در حاشیه نشست با تشکل های زیست محیطی خراسان شمالی افزود: اکنون در کشور حدود ۹۷۰ سمن در زمینه محیط زیست فعالیت دارند که البته برخی به صورت تخصصی در زمینه های مختلف از جمله پسماند، تالاب، حیات وحش و منابع آب فعال هستند

وی با اشاره به اینکه تعداد سمن های تخصصی در حوزه محیط زیست انسانی، کمتر و شمار ان.جی.اوها در این بخش به فراوانی سایر بخش ها نیست، گفت: این یکی از کمبودهای این حوزه است و انتظار داریم سمن ها فعالیت های خود را تخصصی تر کنند

مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های ما، کمک به توانمندسازی و تقویت سمن های محیط زیست است

وی گفت: ان.جی.او ها در این سال ها، در بسیاری از تصمیم گیری ها در حوزه محیط زیست اثرگذار بوده و با مخالفت ها و یا دخالت در برخی تصمیمگیری ها، توانسته اند در ایجاد حساسیت در تصمیمگیران برای توجه به مسایل زیست محیطی نقش ایفا کنند

مهدیآقایی افزود: یکی از دغدغه های زیست محیطی، آتش سوزی در عرصه های طبیعی است که در این زمینه، نیز ان.جی.اوها با برگزاری دوره های آموزشی تلاش داشته اند که آگاهی مردم و جوامع محلی در جلوگیری از وقوع حادثه بیشتر شود و همچنین با بهره مندی از ظرفیت آنها آموزش های لازم به مردم برای مهار آتش سوزی ها داده می شود

وی افزود: رویکرد سازمان، تعامل و هم افزایی با تشکلهای مردمی محیط زیستی است و این ارتباط از سطح مقام عالی سازمان تا معاونان و مدیران کل استانی در یک روند منظم انجام شده و دنبال می شود

به گفته مهدیآقایی، امسال توانمندسازی سمن ها و جوامع محلی حاشیه مناطق حفاظت شده در اولویت است و در این اقدام، تلاش می شود تا با آگاه سازی جوامع محلی، وابستگی مردم به طبیعت کاسته شود و بهره برداری جوامع محلی از طبیعت خردمندانه و بدون خسارت باشد و حتی با رویکرد معیشت جایگزین پایدار وابستگی آنها به منابع طبیعی کاسته شود

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات