معرفی هیأت رئیسه جدید سازمان

۱ – آقای صالح نظرزاده بعنوان رئیس سازمان

۲ – خانم زیبا بخشایی بعنوان نایب رئیس سازمان

۳ – آقای منصور عزیزی اقدم بعنوان خزانه دار سازمان

۴ – آقای حسن نیک نام بعنوان دبیر سازمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی یک انجمن می باشد

      نظرات