شیوه نامه سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز به تصویب نهایی رسید

شیوه نامه سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز به تصویب نهایی رسید

به گزارش شهریار ، در ادامه بررسی مفاد این شیوه نامه و طبق این مصوبه سرمایه گذار در مشارکت با شهرداری  می‌تواند با وجود ۵۰ درصد پیشرفت پروژه ۳۰ درصد سهم خود  و با ۸۰ درصد پیشرفت پروژه  ۵۰ درصد از سهم‌ خود را پیش‌ فروش‌ کند.

طبق نظر اعضا شورا ادامه این شیوه نامه با اعمال تغییراتی دربند ۶ ماده ۱۵ شیوه نامه سرمایه‌ گذاری و مشارکت شهرداری تبریز حذف شد و سرمایه گذار باید برای پیش‌ فروش و نصب تابلو، تایید شهرداری را دریافت کند.

در ادامه ماده ۱۶ و ۱۷ شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز با اعمال برخی تغییرات‌ به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

در پایان این شیوه نامه با ۱۷ ماده به تصویب نهایی شورای شهر تبریز رسید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات