توصیه‌هایی درباره‌‌ی سرویس مدارس

توصیه‌هایی درباره‌‌ی سرویس مدارس

توصیه‌هایی درباره‌‌ی سرویس مدارس

والدین حتماً از طریق یکی ازشرکت های ارایه کننده خدمات سرویس مدارس زیر نظر شهرداری و آموزش و پرورش نسبت به انتخاب سرویس مدرسه اقدام کنند.
رانندگان باید افراد بدون سوءپیشینه کیفری و عدم اعتیاد به موادمخدر و داروهای روان‌گردان باشند.
ظرفیت خودرو باید کاملاً رعایت شود بطوری که برای سواری با ظرفیت چهارنفر، نباید تعداد بیشتری برای جابجایی محول شود.
(روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مجلسی)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات