جمع آوری نرده ها و حفاری خیابان شهاب 6 در راستای بهسازی خیابان مذکور

جمع آوری نرده ها و حفاری خیابان شهاب 6 در راستای بهسازی خیابان مذکور

عملیات جمع آوری نرده ها و حفاری خیابان شهاب 6 ( تقاطع خ مسجد جامع 4) در راستای بهسازی خیابان مذکور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات