عملیات حفاری و کانیو گذاری خیابان شهاب 12

عملیات حفاری و کانیو گذاری خیابان شهاب 12

اجرای عملیات حفاری و کانیو گذاری خیابان شهاب 12

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات