تامین خدمات اداری و خدماتی

تامین خدمات اداری و خدماتی

شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به انجام معامله زیر اقدام نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد با مراجعه به امور قراردادهای این شهرداری نسبت به کسب اطلاعات اقدام نمایند .

*تامین خدمات اداری و خدماتی*

تاریخ فروش اسناد از ۹۸/۶/۲۰ تا ۹۸/۶/۳۰
تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۹۸/۷/۲

*روابط عمومی شهرداری شوشتر*

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات