جلسه هم اندیشی چهارشنبه مورخ 98/07/17

احتراماً به استحضار می رساند براساس مصوبه هیات مدیره انجمن مقرر است نشست هم اندیشی با مدیران محترم شرکتهای عضو در جهت بررسی مشکلات شرکتهای مهندسین مشاور عضو در ساعت 17روز چهار شنبه مورخ 98/07/17 راس ساعت 17 در محل دفتر انجمن تشکیل گردد: محور گفتگو عبارتند از :  1  - در خصوص مسائل مربوط به ارجاع کار 2- در خصوص مسائل مربوط به نظامات و مقررات سازمان نظام فنی اجرائی کشور ، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود در این جلسه مهم حضور بهم رسانده و با بیان نظرات و پیشنهادات سازنده جهت انعکاس به مقامات، انجمن را یاری فرمائید.
انجمن مهندسین مشاور استان لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات