لزوم توسعه فضای سبز در زندگی شهری

لزوم توسعه فضای سبز در زندگی شهری

به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، بابک سعیدی بیان کرد: فضای سبز باید از لحاظ کمی و کیفی با نیازها و حجم فیزیکی شهر و متناسب با شرایط اکولوژیک طرح ریزی و احداث شود و این امر مستلزم وجود یک طرح تفصیلی و برنامه ریزی علمی و کارشناسی و خط مشی های صحیح است و متعاقب آن، فرایند پایداری فضای سبز نیز نیازمند مشارکت جمعی همه شهروندان در حفظ و نگهداری و خودداری از وارد کردن خسارت و صدمات است؛ چرا که شهروندان، استفاده کنندگان اصلی فضای سبز شهر هستند و فلسفه ایجاد و توسعه فضای سبز، بهبود شرایط محیطی و ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان است.

وی كارآيي فضاي سبز شهري را محيطي، اقتصادي، اجتماعي و روحي و رواني برشمرد و تصریح کرد: استقرار پارکهای شهری از یک سو به جهت تأثیری که بر کیفیت زندگی شهری و از سوی دیگر به جهت بار مالی بدون بازگشت سرمایه و سود که برای شهرداری دارند، باید علمی و تخصصی بررسی و اجرا شود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان با اشاره به اهم فعالیتهای این سازمان در پنج ماه گذشته افزود: ساخت و نصب سازه فوتبال دستی در پارک بانوان، بهسازی و تامین مبلمان و روشنایی میدان امام حسین(ع)، بهسازی میدان مهدی موعود(عج)، بهسازی و تعویض لامپهای پارک صبوری، نصب مبلمان مجتمع سازمانی، دکوتن بلوار امام رضا(ع) و روشنایی پارک شهید آوینی، زمین بدمینتون بوستان سعدی، اجرای فنداسیون و نصب مجموعه بازی پلی اتیلین در پارک بنفشه و نصب پایه چراغ در پارک بنفشه از مهمترین اقداماتی است که در راستای توسعه فضای سبز شهری در سیرجان اجرا شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سیرجان

    منبع خبر

    شهرداری سیرجان

    شهرداری سیرجان یک شهرداری در شهر سیرجان می باشد

      نظرات