شرایط واگذاری شهرداری های مناطق به پیمانکاران بررسی شد

شرایط واگذاری شهرداری های مناطق به پیمانکاران بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات