تقدیر رئیس شورای اسلامی شهر گرگان از پستچیان شهر گرگان

تقدیر رئیس شورای اسلامی شهر گرگان از پستچیان شهر گرگان

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات