آگهی مزایده ملک شهرداری نیر(نوبت دوم)

آگهی مزایده ملک شهرداری نیر(نوبت دوم)

آگهی مزایده املاک شهرداری نیر (نوبت دوم)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نیر

  منبع خبر

  شهرداری نیر

  شهرداری نیر

  شهرداری نیر یک شهرداری در شهر نیر می باشد

   نظرات